Ik ben Gerard Weststeijn, psycholoog/psychotherapeut np. ‘Oudpatiënten’ en andere belangstellenden kunnen mij via mijn emailadres benaderen: g.weststeijn@gmail.

Mijn website gebruik ik om teksten te plaatsen met betrekking tot mijn interessegebieden op het terrein van culturele- en maatschappelijke vraagstukken, filosofie (hermeneutiek) en vrijmetselarij.

Hermeneutiek De kern van de hermeneutiek, zoals de filosoof Gadamer die presenteert in zijn boek Wahrheit und Methode is het begrip ‘verstehen’ en niet zonder meer te vertalen met begrijpen en/of verstaan,  namelijk: dat verstaan direct deelhebben aan het leven is (zonder bemiddeling van het begrip). De wijze waarop wij de wereld verstaan, wordt in de filosofie met hermeneutiek aangeduid. Gadamer vat hermeneutiek op als een universeel principe, dat altijd en overal werkzaam kan zijn als het om verstaan van mensenwerk gaat. Hij stelde dat interpreteren bij alle menselijke uitingen in het geding is. Dus niet alleen bij teksten, maar ook bij kunstuitingen en gesprekken tussen mensen.

Titel

Mijn universele quote: De bestemming van ieder mens ligt in de verbondenheid met ‘de ander’.

 

Een Zwarte Zwaan gespot: We maken een periode mee, die waarschijnlijk straks de geschiedenis in zal gaan als de impact van het hoogst onwaarschijnlijke. Er is een orkaan die aanstormt. Het coranavirus (Covid-19) heeft grote gevolgen en is mogelijk achteraf (niet vooraf) voorspelbaar. Nog meer kunnen we ons bewust worden van datgene wat ons verbindt. Zondagmorgen op NPO 2 (Annemieke Schrijver, zag ik een uitzending van het programma “de Verwondering” met Heino Falcke, hoogleraar RU Nijmegen, astrofysicus, de man die een foto heeft gemaakt van het zwarte gat. Hij zegt: “de crisis vertelt ons hoe kwetsbaar we zijn”. Ik beveel jullie van harte aan het programma te bekijken (uitzending gemist en youtube). Ik broedde al langer op de gedachte dat naast de wetenschap, een bron van betrouwbare kennis, ook het Schone (Gadamer), de Kunst, het metafysische of zoals je wilt de religie een plaats mag hebben.