Gerard Weststeijn

Gerard Weststeijn

Welkom op mijn website.
Ik ben psycholoog/psychotherapeut. Sinds 2016 niet meer praktiserend. Oud patiënten kunnen via de mail contact met mij opnemen: mail g.weststeijn@gmail.com
Mijn website gebruik ik om teksten te plaatsen met betrekking tot mijn interessegebieden op het terrein van culturele- en maatschappelijke vraagstukken, filosofie (hermeneutiek) en vrijmetselarij.

Contactgegevens

Profiel
Hermeneutiek

Hermeneutiek

De kern van de hermeneutiek, zoals de filosoof Gadamer die presenteert in zijn boek Wahrheit und Methode is het begrip ‘verstehen’en niet zondermeer te vertalen met begrijpen en/of verstaan,  namelijk: “dat verstaan direct deelhebben aan het leven is”! (zonder bemiddeling van het begrip). De wijze waarop wij de wereld verstaan, wordt in de filosofie met hermeneutiek aangeduid. Gadamer vat hermeneutiek op als een universeel principe, dat altijd en overal werkzaam kan zijn als het om verstaan van mensenwerk gaat. Hij stelde dat interpreteren bij alle menselijke uitingen in het geding is. Dus niet alleen bij teksten, maar ook bij kunstuitingen en gesprekken tussen mensen.

Hermeneutiek vervolg en verdieping
Mediateksten

Mediateksten

Recent gepubliceerde, actuele, interessante artikelen uit diverse kranten en tijdschriften.

Recente artikelen
Mediateksten

Mediateksten

Verzamelde mediateksten

Mediateksten
Boeken Blog

Boeken Blog

Gelezen boeken

Boeken
Vrijmetselarij

Vrijmetselarij

De teksten, die de vrijmetselarij betreffen zijn beveiligd met een wachtwoord: voor ingewijden zal de volgende instructie duidelijk zijn om deze te kunnen bereiken.
De bouwstukken zijn toegankelijk met het bekende wachtwoord van de Ll.’.graad (kleine letters en geen puntjes op de i).

Bouwstukken