Hermeneutiek

Uitlegkunde, waarbij een ieders visie gedeeld en begrepen kan worden. Hermeneutiek vertegenwoordigt een wetenschappelijke opvatting en heeft z’n eigen wijze van kennis vergaren, bestaande naast onder andere het rationalisme, het empirisme en de fenomenologie.
De hermeneutiek is op zoek naar de betekenis en de samenhang van het weten middels samenspraak.
Het concept van de hermeneutische principes kunnen bruikbaar en toepasbaar gemaakt worden voor onder andere de hulpverlening en in het bijzonder de psychotherapie.
Het hermeneutisch denken is geen methode. Het is meer een therapeutische instelling en een te hanteren leidraad: een wijze van behoedzaam interpreteren, waar veel voorwerk aan vooraf gaat.
Binnen de hermeneutische visie draagt het standpunt en het verhaal van alle betrokkenen bij tot een beter zicht en begrip, waardoor het onbegrepene verhelderd kan worden. De kunde van de hermeneutiek is het met gevoel en verstand begrijpen. Middels samenwerking en uitwisseling van alle visies en standpunten kan het isolement en onbegrip woorden doorbroken.
In het vraag- en antwoordspel heeft de therapeut de taak de beelden (dromen, verhalen, mythes, spel, tekeningen, etc.) die ontstaan in samenspraak helder te krijgen, de elementen ervan te benoemen, de zoekgeraakte op te sporen en de vertekende, misvormde te ontdoen van hun oneigenlijk verkregen betekenis.

Artikelen:
Studiedag MJ Langeveldcentrum lezing over Hermeneutiek klik hiernaast Studiemiddag LC november
B
iografie Prof. Dr. Rob Lubbers http://www.weststeijn.nl/biografie-rob-lubbers/

Tekstanalyse met behulp van de Pardesformule:
1. Tekstanalyse van een animatie