Momenteel begeleider/coach als vrijwilliger bij VWON (Vluchtelingen werk Oost Nederland) Psycholoog/psychotherapeut n.p

Doesburg, Gelderland, Netherlands

Psychololoog/psychotherapeut n.p

Lid (bestuur-)van de Vereniging voor Hermeneutiek (het M.J. Langeveldcentrum). Het gedachtegoed van de Hermeneutiek is uitgangspunt en inspiratiebron voor mijn werkwijze.

Mijn werkwijze werd ingegeven door een ‘systemische’ en hermeneutische visie, dat wil zeggen dat psychische klachten niet los te zien zijn van relaties en de omgeving waarin iemand leeft. De bestemming van ieder mens ligt in de verbondenheid met ‘de ander’. Samen en altijd in overleg zal gewerkt worden aan een oplossingsstrategie voor een aanvaardbare en leefbare situatie.
De mens wordt pas echt mens in zijn relaties. Pas dan ervaart hij zijn geborgenheid, de zin en de kracht van het leven!
Expertise op het terrein van Pleegzorg en Adoptie