Home

Welkom op de homepage van Gerard Weststeijn                    

Gerard Weststeijn is psychotherapeut en gezondheidszorgpsycholoog, BIG-geregistreerd en heeft een  psychotherapeutische praktijk en psychologisch onderzoeksbureau (BOAP).

Ten aanzien van zijn psychotherapeutische wijze van werken is Gerard Weststeijn in het bijzonder geïnteresseerd in de hermeneutische methodologie ( Hermeneutiek).

Deze manier van werken is er op gericht persoonlijke uitingen (verhalen, dromen, spel, e.d.) van iemand te verhelderen vanuit zijn of haar referentiekader en van de betekenis die hij of zij er zelf aan geeft.

De doelgroep betreft kinderen (vanaf 12 jaar oud), jeugdigen, jongvolwassenen en volwassenen (praktijk voor psychotherapie).

Ten behoeve van bureaus jeugdzorg (afdeling gezinsvoogdij), voorzieningen voor pleegzorg, kinderrechters, ed. verricht Gerard Weststeijn in  samenwerking met een collega gz-psycholoog psychologisch onderzoek en biedt de mogelijkheden voor advies en consultatie (BOAP).

Gerard Weststeijn is bestuurslid van het M.J. Langeveld Centrum. Deze vereniging stelt zich ten doel de moderne hermeneutische methodologie bruikbaar te maken voor cultuur, wetenschap en samenleving.

Vanaf 1 juli 2014 neem ik geen nieuwe patiënten aan indien de betaling verloopt via de zorgverzekeraar!

Klik hier AKTUEEL NIEUWS