Home

Welkom op de homepage van Gerard Weststeijn                    

Gerard Weststeijn is pedagoog/psycholoog en psychotherapeut (BOAP).

Ten aanzien van zijn psychotherapeutische wijze van werken is Gerard Weststeijn in het bijzonder geïnteresseerd in de hermeneutische methodologie ( Hermeneutiek).

Deze manier van werken is er op gericht persoonlijke uitingen (verhalen, dromen, spel, e.d.) van iemand te verhelderen vanuit zijn of haar referentiekader en van de betekenis die hij of zij er zelf aan geeft.

 

 

Gerard Weststeijn is bestuurslid van het M.J. Langeveld Centrum. Deze vereniging stelt zich ten doel de moderne hermeneutische methodologie bruikbaar te maken voor cultuur, wetenschap en samenleving.

Vanaf 1 juli 2014 neem ik geen nieuwe patiënten aan indien de betaling verloopt via de zorgverzekeraar!

Klik hier AKTUEEL NIEUWS